Адвокат Ниш

Адвокатска канцеларија Бојан Склепић

Када се суочимо са правним проблемима, веома је важно да реагујемо на време. Контактирајте нас и наша адвокатска канцеларија ће Вам понудити најповољније решење.                   

Наша адвокатска канцеларија пружа услуге у следећим областима

Уговорно право

 • Уговор о делу
 • Уговор о закупу
 • Уговор о поклону
 • Уговор о купопродаји непокретности
 • Уговор о устпању и расподели имовине
 • Уговор о доживотном издржавању

Породично право

 • Предбрачни и брачни уговори
 • Развод брака
 • Подела имовине
 • Вршење родитељског права
 • Лишење родитељског права
 • Оспоравање и утвђивање очинства
 • Алиментација
 • Насиље у породици

Наследно право

 • Састављање тестамента
 • Уговор о доживотном издржавању
 • Уговор о расподели имовине за живота
 • Уговор о уступању имовине
 • Покретање о вођење оставинског спора

Радно право

 • Мобинг
 • Отпремнина
 • Уговор на одређено

Кривично право

 • Притвор
 • Опортунитет
 • Трговина дрогом

Привредно право

 • Састављање свих врста уговора у привреди
 • Израда статута привредних друштава
 • Заступање у привредним споровима
 • Спровођење поступка ликвидације привредног друштва

Зашто баш наша адвокатска канцеларија?

Пружамо подршку као и адекватно решење за сваког клијента, поштујући законске регулативе и начела професионалног понашања.

Када се одлучите за сарадњу!

Можете бити сигурни да ћете добити индивидуални приступ и пажљиво разматрање вашег случаја. Јасно ћемо вам објаснити процес и ваша права, тако да ћете бити потпуно информисани и спремни за сарадњу са нама. Адвокати ће вас у сваком тренутку информисати о току поступка и саветовати вас о најбољим правним опцијама.

advokatska kancelarija niš advokat niš

Процедура

Заказивање консултације

Клијенти прво заказују термин када желе да имају консулатцију код нас путем меила или телефона. Могуће је организовати консултације и без физичког доласка у нашу канцеларију.

Креирање стратегија

Када клијент изложи правни проблем са којим се суочава. Наш тим утврђује која је најбоља алтернатива која обезбеђује да клијент реши правни проблем, узимајући у обзир његове потребе и захтеве.

Предузимање акције

У складу са законским одредбама и потребама нашег клијента, креирану статегију примењујемо у нашем заступању.

Наша адреса

Ниш

2. Пролетерске Бригаде, 10/2

Закажите консултације!