Наш циљ је да Вам помогнемо

О нама

Адвокат Бојан Склепић рођен је 04.06.1993 године. Након завршене средње школе, Прве нишке гимназије “Стеван Сремац”, уписује 2012. године Правни факултет Универзитета у Нишу. За време студија активно је учествовао у раду факултета, а пре свега у Савету факултета као највишем органу ове институције. Дао је велики допринос унапређивању студирања и учествовао у доношењу битних одлука око финанисрања факултета. За време студија кроз студенске организације сарађивао је са најпознатијим адвокатима у нашој земљи. Учестовао у организацији бројних пројеката у области спорта, културе и уметности. Током студирања обављао је праксу у више адвокатских канцеларија.

Правни факултет завршава 2019. године и након тога почиње да ради као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији адвоката Тање Минчић Марковић. Овде стиче вештине и искуства потребне за самостални рад у адвокатури.

После положеног правосудног испита при Министарству правде у Београду, и адвокатског испита пред Адвокатском комором у Нишу, Адвокат Бојан Склепић започиње самостални рад као адвокат у Нишу.

Уколико Вам је потребна било каква стручна помоћ, адвокат Бојан Склепић је спреман да помогне како би се на што ефикаснији начин и у што краћем року остварио Ваш циљ и заштитило Ваше право.

advokatska kancelarija niš advokat niš

Наша визија

Отварање канцеларије која ће се непрестано прилагођавати савременим променама и потребама клијената, пружајући им иновативна решења и висок ниво услуге.

Наша мисија

Доступност нашим клијентима, пружајући им брзу и прецизну правну подршку у најзахтевнијим ситуацијама.

Наша вредност

Уважавамо поверење које нам клијети указују, и зато се трудимо да пружимо поуздану подршку у решавању њихових правних проблема.

Области рада

Најчећа питања

Можете доћи диреткно у канцеларију адвоката, позвати канцеларију, послати смс поруку, имејл или поруку путем наше контакт форме.

Сви адвокати у Србији су дужни да примењују важећу Адвокатску тарифу коју прописује адвокатска комора Србије. На исти начин и наша Адвокатска канцеларија врши наплаћивање својих услуга.
Наплаћивање заступања пред државним органима, израде различитих поднесака и аката, као и других радњи регулисано је Тарифом. За поједине врсте радњи врши се на следећи начин:
У имовинско-правним предметима адвокат може у писменом облику са странком уговорити награду за рад у сразмери са успехом у поступку или према броју радњи.
Адвокат може у писаном облику са странком уговорити награду по сатници.
За пружање континуиране правне помоћи адвокат са странком може уговорити награду у паушалном износу, осим за заступање пред судовима и државним
органима.
Од предвиђог износа, могуће је писаним путем уговорити и нижи износ, али не
ниже од 50% од прописаног. У сложеним предметима могуће је уговорити и виши износ, али не виши од петоструке вредности прописане Адвокатском тарифом.

Усмени правни савети се према Адвокатској тарифи наплаћују 50% мање него што износи награда за поступак или радњу на коју се савет односи. У жељи да осигурамо да наши клијенти буду што боље информисани о својим правима у вези предмета који ћемо за њих водити или који већ водимо – пружамо консултације општег типа које су вези са заступањем, а које нашим клијентима не наплаћујемо додатно.

Адвокати су на располагању странкама најчешће у радно време канцеларије радним
данима од 09:00 до 17:00. Уколико постоји могућност адвокати ће се јавити на телефон у случају да нису заузети или на неком суђењу. Када не постоји могућност да се адвокат јави на позив јавиће се првом слободном приликом у оквиру радног времена канцеларије. Доступност ван оквира радног времена је могућа али се посебно уговара са одређеним клијентима и уз посебну цену таквих услуга.

Млади адвокати имају предности у томе што имају више енергије, најчешће су
посвећенији случају, боре се за сваког клијента и препоруку. Старији адвокати углавном имају више искуства што некад може бити непорцењиво али и мање времена и стрпљења за посвећивање предмету. Мада и од ових правила има одступања.
Најбољи одговор на ово пирање је слушати препоруку других људи који су имали
позитивна искуства са одређеном адвокатском канцеларијом што може бити довољно. Најбоље је ангажовати доброг адвоката који осим стручности има моралне квалитете а једини начин за ову проверу је препорука.

Што се тиче документације која је неопходна за покретање развода потребно је прибавити изводе из матичне књиге венчаних и матичне књиге рођених за заједничку
децу у копији. Потребно је суду доставити доказе о постојању заједничке имовине ако
се жели споразумни развод. Ови докази су уговори или други правни акти из којих се
види начин стицања заједничке имовине. Око прибављања неопходне документације адвокат може пружити помоћ мада најчешће странке и саме могу прибавити потребна
документа. Када се прикупи документација подноси се иницијални акт за развод брака који може имати форму тужбе или предлога за споразумни развод. Код оба акта је неопходно знање адвоката којим већина клијената не рапсоложе те се препоручује стручна помоћ.

„Добар дан“ није део адвокатске тарифе, и требало би као и пословна љубазност и
услужност, да се подразумева као део стручне етике адвоката. Услуге адвоката
генерално се плаћају, а њихова цена прописана је Тарифом о наградама и накнадама
трошкова за рад адвоката. Међутим, адвокат има могућност и да своје услуге, или део
услуга пружи без накнаде, или да их наплати тек по завршетку одређеног поступка, или да их наплати од супротне стране у спору.

Адвокатска канцеларија Склепић пружа клијентима правну помоћ из свих области
породичног и наследног права , кривичног и радног права. У том смислу, можемо Вам
помоћи у вези са следећим проблемима са којим се суочавате:

Развод брака
Деоба имовине
Старатељство над дететом
Алиментација
Насиље у породици
Наследно право
Притвор
Незаконит отказ